Revisie kan in bepaalde gevallen een aantrekkelijk alternatief zijn voor de aanschaf van nieuwe verladingsapparatuur, uit kostenoverwegingen of met het oog op de beschikbaarheid van de apparatuur. In de werkplaats van WLT in Bergambacht wordt de apparatuur volledig gedemonteerd, geïnspecteerd en getest. Versleten of defecte onderdelen worden vervangen. WLT verzorgt ook het (de)monteren van de apparatuur en het transport.

WLT voert deze revisies uit voor zowel de eigen verladingsapparatuur, als aan apparatuur van andere fabrikanten. Hieronder vallen klaptrappen en valbeveiliging, truck-, treinlaadarmen en scheepsverladingsapparatuur.