Periodieke inspectie en (preventief) onderhoud vormen de basis voor bedrijfszekere en veilige verladingsapparatuur. WLT voert op contractbasis jaarlijkse inspecties uit on-site, om de conditie van de apparatuur te controleren en waar nodig onderhoud uit te voeren. De onderzoeksresultaten en eventuele onderhoudswerkzaamheden worden vastgelegd in een inspectierapport. Desgewenst neemt WLT ook het volledige onderhoudsmanagement uit handen.

WLT voert inspectie en onderhoud uit aan zowel de eigen verladingsapparatuur, als aan apparatuur van andere fabrikanten. Hieronder vallen klaptrappen en valbeveiliging, truck-, treinlaadarmen en scheepsverladingsapparatuur.