WLT biedt een compleet leveringsprogramma van apparatuur voor de verlading van vloeistoffen en gassen in schepen, tankwagens en treinwagons. Plus een scala van hulpmiddelen om het verladingsproces doelmatig en veilig te doen verlopen, zoals laadbordessen, klaptrappen en valbeveiligingssystemen.

    Ook apparatuur voor het laden van kleine opslagmiddelen, zoals IBC’s en vaten en losse componenten als swivel joints, break-away koppelingen en spare-parts maken deel uit van het leveringsprogramma.

    Naast productie van deze apparatuur, voert WLT ook engineeringsopdrachten uit. Dit kan zijn om de apparatuur passend te maken in bestaande situaties of voor de ontwikkeling van compleet nieuwe oplossingen voor vraagstukken van klanten.